Vereniging Virtueel Support Professionals

Beroepsvereniging voor
Virtueel Support Professionals

Binnenkort kun je lid worden van de eerste beroepsvereniging voor Virtueel Support Professionals (VSP's) die locatieonafhankelijk werken en bedrijven helpen met het digitaliseren, systematiseren en uitvoeren van operationele bedrijfsprocessen.

Interessant, houd me op de hoogte

Waarom een beroepsvereniging voor VSP’s?

Het vak van Support Professionals is aan grote veranderingen onderhevig door digitalisering, automatisering en zelfs robotisering van administratieve taken. Veel Support Professionals ontwikkelen zich door nieuwe kennis te verkrijgen over deze ontwikkelingen. Hoe ze locatieonafhankelijk inzetbaar zijn en met een ondernemersmindset meedenken, sparren over het realiseren van doelen en zelfs advies geven aan hun opdrachtgevers. Waarbij werken in de cloud met SaaS tools een belangrijk onderdeel is van hun kennis en vaardigheden om tijd en kosten te besparen. 


Sommigen kiezen om deze kennis vanuit zelfstandig ondernemerschap in te zetten en zo meerdere bedrijven helpen bij deze transitie. Anderen krijgen bij hun werkgever de kans om locatieonafhankelijk te werken en mee te denken over een vernieuwde wijze van support leveren en toekomstgerichte ontwikkelingen vanuit het vak.


De vereniging heeft geen winstoogmerk maar is ontstaan vanuit de behoefte om meer bekendheid aan het beroep te geven en wat deze professionals kunnen betekenen, naast het borgen van de kwaliteit van de Virtueel Support Professional. Aangezien het vak van Virtueel Support Professional nog niet als beroepsgroep bekend is en zodanig erkend wordt, kan iedereen deze titel hanteren. Het kwaliteitsniveau is daardoor heel wisselend en dat ervaart de markt ook zo. 


De vereniging wil graag een onafhankelijk keurmerk opzetten waarmee het kwaliteitsniveau getoetst wordt én waardoor het vak meer body en waarde in de markt krijgt. Hierdoor komen VSP’s makkelijker aan opdrachten c.q. een baan.   Wie zijn de Virtueel Support Professionals?

Het gaat om Support Professionals die zelfstandig ondernemer zijn of in loondienst werken en volledig of gedeeltelijk locatieonafhankelijk werken.

Functietitels die hieronder vallen zijn o.a.:

 • Virtueel Assistent
 • Virtueel Professional
 • Virtueel Manager
 • Freelance Secretaresse
 • Management Assistent
 • Online Support Assistant
 • Online Business Manager
 • Office Manager

Zij voeren werkzaamheden uit en/of leveren diensten vanuit verschillende expertises op het gebied van bedrijfsvoering en ondersteunende en operationele bedrijfsprocessen.

Wat biedt de beroepsvereniging?  

Met de Vereniging voor Virtueel Support Professionals hebben we een drietal doelen voor ogen:

Netwerken

Belangenbehartiging

Collectieve dienstverlening

Juist met een grote groep VSP’s die als lid aan een vereniging verbonden zijn, kunnen we veel meer betekenen op al deze vlakken. Daarbij denken wij aan:

 • Database van leden
 • Online community voor kennisdeling
 • Kwaliteitskeurmerk voor eigen website/LinkedIn profiel
 • Lobby voor marktprofilering (marktonderzoek en benchmark)
 • Nieuwsbrief over nieuwe ontwikkelingen
 • Juridische documenten: overeenkomst van opdracht, algemene voorwaarden, verwerkersovereenkomst AVG voor zelfstandig VSP’s met jaarlijkse update
 • Juridische adviesdesk
 • Toolkit met werksjablonen mbt jouw vakgebied
 • Toolkit met presentatie en persbericht voor zichtbaarheid
 • Netwerkbijeenkomsten voor zowel vakinhoudelijk als persoonlijke ontwikkeling, naast diverse expertise niveaus en ontwikkelfases
 • Ledenvergaderingen
 • Korting op trainingen en opleidingen
 • Korting op verzekeringen voor zelfstandig VSP’s
 • Pensioenopbouw voor zelfstandig VSP’sWil jij op de hoogte blijven? 

Heb je bepaalde behoeften of wensen?

Wij houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de beroepsvereniging voor VSP’s met de definitieve plannen en mogelijkheden om lid te worden.


Daarnaast inventariseren wij de wensen en behoeften van de VSP’s: 
- Wat zou jij graag door een beroepsvereniging geregeld zien?
- Wat mis je op dit moment?
- Waar wil je dat de beroepsvereniging in voorziet?


Laat het ons weten door je gegevens hieronder achter te laten. Je ontvangt een mail met nadere info en de mogelijkheid om je wensen en vragen in te dienen.


Dank vast voor je reactie!

Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie over de oprichting en het aanbod van de VVSP. Ik kan mij op ieder moment afmelden.
Your information is safe with us

Initiatiefnemers

Het initiatief om een beroepsvereniging voor Virtueel Support Professionals op te richten is gestart door onderstaande personen. Wij zijn allemaal werkzaam in de wereld van locatieonafhankelijk werken vanuit de rol van Support Professional. Wij geloven in het vak en de enorme mogelijkheden die VSP’s bieden. Wij staan voor kwaliteit en vinden het belangrijk dat de markt dat zodanig ervaart en meer VSP’s gaat inzetten.


De bedrijven in Nederland en België zijn nog onvoldoende bekend met het bestaan van de VSP. Dat geldt ook voor de politiek. Terwijl er zoveel vraag is naar gekwalificeerde mensen met kennis op het gebied van digitalisering en er diverse subsidies beschikbaar zijn voor het MKB om te digitaliseren. Ieder individueel kunnen we weinig bewerkstelligen. Met een vereniging met veel leden wel! 


Samen staan we sterk en kunnen we gaan lobbyen in kringen die voor een enkeling ontoegankelijk zijn.

Foto voorzitter Vereniging VSP

Danielle de Klerk

Voorzitter

Foto vicevoorzitter Vereniging VSP

Petra Fehring

Vice-voorzitter

Foto Penningmeester Vereniging VSP

Wendy Stammis

Penningmeester

Foto secretaris Vereniging VSP

Simone Hiemstra

Secretaris